Deklaracja Członkowska Osoba Pełnoletnia

DEKLARACJA CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO STOWARZYSZENIA ACTIVE WAY Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

Ja, niżej podpisany/a:


niniejszym:


KWESTIONARIUSZ ZDROWIA */**
* Udzielenie odpowiedzi „TAK” na którekolwiek z powyższych zobowiązuje do rozmowy z lekarzem na temat potencjalnych przeciwwskazań. Przypominamy o obowiązku poinformowania Trenera o przeciwwskazaniach zdrowotnych.
** Zrozumiałem/am i odpowiedziałam/em szczerze na wyżej wymienione pytania. Rozumiem, iż nie powinienem/am uprawiać sportu, jeśli czuje się słabo lub nie na siłach i zobowiązuje się do poinformowania o tym Klub.
Należy podać datę wypełnienia deklaracji
Proszę użyć myszki lub w przypadku ekranu dotykowego palca.