Deklaracja Członkowska Osoba Niepełnoletnia

DEKLARACJA CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO STOWARZYSZENIA ACTIVE WAY Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

BĘDĄCEGO OSOBĄ NIEPEŁNOLETNIĄ

Ja, niżej podpisany/a:


jako opiekun prawny:
niniejszym:


KWESTIONARIUSZ ZDROWIA */**
* Udzielenie odpowiedzi „TAK” na którekolwiek z powyższych zobowiązuje do rozmowy z lekarzem na temat potencjalnych przeciwwskazań. Przypominamy o obowiązku poinformowania Stowarzyszenia o przeciwwskazaniach zdrowotnych.
** Zrozumiałem/am i odpowiedziałam/em szczerze na wyżej wymienione pytania. Rozumiem, iż dziecko nie powinno uprawiać sportu, jeśli czuje się słabo lub nie na siłach i zobowiązuje się do poinformowania o tym Stowarzyszenie.
Należy podać datę wypełnienia deklaracji
Proszę użyć myszki lub w przypadku ekranu dotykowego palca.