Deklaracja Członkowska

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA STOWARZYSZENIA ACTIVE WAY Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

Ja, niżej podpisany/a:

wypełniamy w przypadku osoby niepełnoletniej
wypełniamy w przypadku osoby niepełnoletniej
wypełniamy w przypadku osoby niepełnoletniej
wypełniamy w przypadku osoby niepełnoletniej
wypełniamy w przypadku osoby niepełnoletniej
wypełniamy w przypadku osoby niepełnoletniej
1 Udzielenie odpowiedzi „TAK” na którekolwiek z powyższych zobowiązuje do rozmowy z lekarzem na temat potencjalnych przeciwwskazań. Przypominamy o obowiązku poinformowania Stowarzyszenia o przeciwwskazaniach zdrowotnych. 2 Zrozumiałem/am i odpowiedziałam/em szczerze na wyżej wymienione pytania. Rozumiem, iż nie powinienem/am / iż dziecko nie powinno uprawiać sportu, jeśli czuje się słabo lub nie na siłach i zobowiązuje się do poinformowania o tym Stowarzyszenie.
Należy podać datę wypełnienia deklaracji
Proszę użyć myszki lub w przypadku ekranu dotykowego palca.

Statutu Stowarzyszenia

Regulaminu Opłacania Składek Członkowskich